Tuis

Die Ou Bokke

Kry elke sent terug

in jou sak van jou ledegeld
[Dis hoe…]

Voorgrond

Ledetydskrif van die Orania Beweging
[Sluit aan!]

Teken in op die nuusbrief

Bly op hoogte…
…Teken in!

Belê in Orania

se ekonomie en kry ‘n opbrengs
[Belê so…]

Is jy ‘n Jan?

 


{FACEBOOK}

VAKANTE POS : TEGNIESE ONDERWYSER

Oor die werkgewer
Orania CVO-skool is ‘n Christelike streekskool vir Afrikanerkinders in die Bo-Karoo. Die skool se leerlingtal het die afgelope jare gegroei vanaf 42 leerlinge tot sowat 250. Die skool toon steeds goeie groeipotensiaal en grootskaalse uitbreiding in kapasiteit, infrastruktuur en vermoë word in die vooruitsig gestel.

Oor die Pos
Die Tegniese pos behels die aanbied van die volgende vakke :
• INGENIEURSGRAFIKA EN- ONTWERP GR 10-12 en
• SWEIS EN METAALWERKE GR 10-12.

Vereistes van suksesvolle aansoeker
• Moet die etos van die skool en Orania kan bevorder.
• Moet geskikte tersiêre kwalifikasies hê.
• Toepaslike onderwyservaring.
• Moet oor bestuursvaardighede beskik om die tegniese afdeling van die skool uit te bou.

Aansoekproses
Aansoeke moet voor of op Vrydag, 30 Maart 2018 aan die skoolhoof gestuur word.
Rig navrae aan mnr. Johan de Klerk by 083 407 1440.
Aansoeke moet verkieslik per e-pos of harde kopie ingedien word.
Stuur e-posaansoeke aan skoolhoof@oraniacvo.co.za.

Posaanvaarding is 1 Julie 2018 of soos anders tussen die partye ooreengekom.
... Sien meerSien minder

Kyk op Facebook

Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring. Jes 42:3 ... Sien meerSien minder

Kyk op Facebook

Op Orania dink ons vandag aan die Ierse vrywilliger-vryheidstryders (tussen 400 en 500) wat in die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) aan die Boere se kant geveg het. Ons sal hierdie dapper Iere nie vergeet, wat as krygsgevange die lot van ‘n rebel gedeel het, naamlik om gefussileer te word. In 2002 is die Ierse monument van Johannesburg na Orania verskuif. Vandag is ‘n Christelike feesdag van St Patrick en bring die Iere hulde aan die grootse kerkvader van die Ierse volk. ... Sien meerSien minder

Kyk op Facebook

Orania Sakekamer se nuwe bestuur - vlnr: Danny Dames, voorsitter; Conrad Basson, Monja Strydom, Sarel Roets, Fanus Bekker, ondervoorsitter. Baie geluk! ... Sien meerSien minder

Kyk op Facebook

{ORANIABLOG}

{WEBKAMERAEEN}


Die uitsig vanaf die Orania Dorpskantoor met die Orania-koppie in die verte.
‘n Nuwe foto word elke 2 uur gelaai.


{WEBKAMERATWEE}


Die uitsig vanuit die Orania Beweging inligtingskantoor.
‘n Nuwe foto word elke 2 uur gelaai.


{WEBKAMERADRIE}


Die uitsig vanuit die Orania Beweging se kantoor.
‘n Nuwe foto word elke 2 uur gelaai.