Die Orania Kunsteraad

Die Orania Kunsteraad, ’n nuwe vennoot van die Orania Beweging, bestaan sedert 1995 en beplan ’n opwindende 2017. Met Orania se vestiging as ’n tuiste, nie net vir Afrikaners nie, maar ook vir Afrikaans en die Afrikanerkultuur, is die vestiging van sterk eie instellings noodsaaklik. Die gemeenskap is ’n veelvlakkige groepering en een van die kardinale vlakke is die kunste. Dit is immers binne die kunsvorme waar die hartstaal die diepste gehoor kan word.

OKeR het ten doel dat Afrikaners van regoor die wêreld die geleenthede en voertuie gebied word om hulle hartstaal te laat hoor.

Met bogenoemde visie beywer OKeR as instelling die ontdekking, koestering, uitbouing en bekendstelling van die enorme potensiële energie wat binne begaafde Afrikaners opgesluit lê om ons hartstaal deur die wêreld te laat eggo, om ons hartstaal van die verlede te herdenk en te vier, maar om binne ons eietydse idioom ook hierdie diepere menswees wat binne ons volkskat te vinde is, ’n voertuig te gee tot ’n wêreld wat die mooi en die edele so bitterlik nodig het.

 

OKeR se driepuntplan is soos volg:

 • Ontdekking van die kreatiwiteit
 • Ontginning van die kreatiwiteit
 • Ontplooiing van die kreatiwiteit

Met bogenoemde drie stappe in gedagte bied OKeR die beplanning vir projekte vir 2017 aan

 • Die aanbieding van `n jaarlikse konsert in Desember
 • ’n Sang- en liedjieskryfkompetisie in samewerking met Boerepunk en Radio Orania
 • Die oprigting van ’n slaginstrumentpeloton vir die skole binne Orania
 • Samewerking en koördinering met plaaslike kore, dans- en balletskole en orkeste
 • Samestelling van `n Orania-eie digbundel
 • Kortverhaalkompetisie
 • Fotokompetisie
 • Jaarlikse kabaretfees
 • Jaarlikse taalfeesvieringe gedurende Augustus
 • `n Huiskonsert gedurende Februarie met sopraan- en vleueluitvoering by die Boshoff-woning

Wat het die Afrikaner om by te dra tot die stemme van die wêreldkoor?

Ons hartstaal.