EPOG

epog-logo

Ekonomie, Politiek, Omgewing, Gemeenskap.

EPOG is die lewenskragtige navorsingsfiliaal van die Orania Beweging en bestaan sedert 1948. EPOG het deurlopend die doel nagestreef om ’n eietydse idioom aan die selfbeskikkingstrewe van die Afrikaner daar te stel en tot volvoering te bring. EPOG se vier bene van navorsing omvat die groot spektrum van gemeenskap- en volksbestaan en saam met medewerkers en vennote is EPOG voortdurend besig om denkende treë die toekoms in te gee.

Die EPOG logo, twee saamgevoegde skakels, beeld EPOG se strewe uit om ’n daadwerklike skakel tussen die verlede en die toekoms te wees. Hierdie skakel bevind hom dus begrond in die verlede, binne die werklikhede van die hede, met die oog op die toekoms.

Vir 2017 beplan EPOG die volgende projekte

  • Die publikasie van ’n bundel met die 42 Verwoerdgedenklesings
  • Die publikasie van die REDE tydskrif
  • Die aanbieding van die 43ste Verwoerdgedenklesing
  • Die toekenning van Verwoerd-medaljes vir besondere prestasie
  • Die voortdurende navorsing en filosofiese begronding met die oog op ’n robuuste model vir die volhoubare voortbestaan vir kulturele groepe, volke en tale. Hierdie model is nie slegs gefokus op die Afrikaner-konteks nie, maar ook ’n model vir die uitdagings binne Afrika asook die res van die wêreld.
  • Die uitbreiding van die navorsingsvelde na verdere gebiede wat tegnologie en meganisasie insluit met die oog op Orania se arbeidsuitdagings.

 

EPOG

Bepeins, Bewaar, Belyn, Beplan.

Vir meer inligting skakel 053 207 0062 of stuur ’n e-pos aan epog@orania.co.za