OKeR
Ledeaansluitings en donasies
Memberships and Donations

 

Persoonlike Besonderhede | Personal Details
 • *
 • *
 • *
 • *

Kies 'n betaalmetode | Choose a payment method

Kredietkaart | Credit Card

Betalings word gefasiliteer deur MyGate.
Payments made possible by MyGate.

Bedrag | Amount  R 

Debietorder
 • Maandelikse bydraes is soos volg:
  OKeR - R40.00
  EPOG - R100.00
  Orania Sport Federasie - R40.00
  Orania Sterrewag - R20.00

Ons belsentrum sal u telefonies skakel om u besonderhede te bevestig.

Our call center wil call you to confirm your details.

Elektroniese Oorplasing:
Orania Beweging, Helpsaamfonds, OKeR, Orania Sterrewag & Orania Sport Federasie
Electronic Fund Transfer:
Orania Beweging, Helpsaamfonds, OKeR, Orania Sterrewag & Orania Sport Federasie
Bank: ABSA
Rekeningnaam | Account name: Orania Beweging
Rekeningnommer | Account number: 2630 143 015
Takkode | Branch code: 632-005
Rekeningtipe | Account type: Tjek
Bedrag | Amount  R 

 

Elektroniese Oorplasing: EPOG| Electronic Fund Transfer: EPOG
Bank: ABSA
Rekeningnaam | Account name: EPOG
Rekeningnommer | Account number: 000 000 523
Takkode | Branch code: 632-005
Rekeningtipe | Account type: Tjek
Bedrag | Amount  R 

Stuur asseblief bewys van betaling per vonkpos na oraniabeweging@orania.co.za of per faks na 086 693 5385 of na Posbus 27, Orania 8752.

Please send the proof of payment to oraniabeweging@orania.co.za or fax 086 693 5385 or PO Box 27, Orania 8752.

Tjek:
Orania Beweging, Helpsaamfonds, OKeR, Orania Sterrewag & Orania Sport Federasie
|
Cheque: Orania Beweging, Helpsaamfonds, OKeR, Orania Sterrewag & Orania Sport Federasie

Stuur asseblief u tjek na Posbus 27, Orania 8752 of betaal u tjek direk in die bankrekening van die Orania Beweging in:

Please send your cheque to PO Box 27, Orania 8752 or make a deposit into the account of the Orania Beweging:

Bank: ABSA
Rekeningnaam | Account name: Orania Beweging
Rekeningnommer | Account number: 2630 143 015
Takkode | Branch code: 632-005
Rekeningtipe | Account type: Tjek

Indien u, u tjek direk in die bankrekening van die Orania Beweging inbetaal, stuur asseblief bewys van betaling na Posbus 27, Orania 8752 of per faks na 053-207 0057 of per vonkpos na oraniabeweging@orania.co.za.

If you deposit the cheque into Orania Beweging's account, please send a proof of payment to oraniabeweging@orania.co.za or fax 053-207 0057 or PO Box 27, Orania 8752.

 

Tjek: EPOG | Cheque: EPOG

Stuur asseblief u tjek na Posbus 27, Orania 8752 of betaal u tjek direk in die bankrekening van die Orania Beweging in:

Please send your cheque to PO Box 27, Orania 8752 or make a deposit into the account of the Orania Beweging:

Bank: ABSA
Rekeningnaam | Account name: EPOG
Rekeningnommer | Account number: 000 000 523
Takkode | Branch code: 632-005
Rekeningtipe | Account type: Tjek

Indien u, u tjek direk in die bankrekening van die Orania Beweging inbetaal, stuur asseblief bewys van betaling na Posbus 27, Orania 8752 of per faks na 053-207 0057 of per vonkpos na oraniabeweging@orania.co.za.

If you deposit the cheque into Orania Beweging's account, please send a proof of payment to oraniabeweging@orania.co.za or fax 053-207 0057 or PO Box 27, Orania 8752.