MyGate

Sluit aan by die Orania Beweging

Lidmaatskap beloop R50 per maand of R600 per jaar vir persone in die RSA, en R50 per maand of R600 per jaar vir buitelanders.


Kies uit die onderstaande betaalmetodes vir u ledegeld:

Persoonlike besonderhede
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Kredietkaart

Indien ledegeld per kredietkaart betaal word, word die jaarlikse lidmaatskapsfooi eenmalig gedebiteer. Betalings word gefasiliteer deur MyGate.

Bedrag eenmalig betaalbaar:  R 

Persoonlike besonderhede
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Debietorder

Ons belsentrum sal u telefonies skakel om u bankbesonderhede te bevestig.

Bedrag maandeliks betaalbaar:  R 

Persoonlike besonderhede
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Elektroniese Oorplasing
 • Bank: ABSA
 • Rekeningnaam: Orania Beweging
 • Rekeningnommer: 2630 143 015
 • Takkode: 632-005
 • Rekeningtipe: Tjek

Stuur asseblief bewys van betaling na Posbus 27, Orania 8752 of per faks na 086 693 5385 of per vonkpos na oraniabeweging@orania.co.za.

Bedrag eenmalig betaalbaar:  R 

Persoonlike besonderhede
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Tjek

Stuur asseblief u tjek na Posbus 27, Orania 8752 of betaal u tjek direk in die bankrekening van die Orania Beweging in:

 • Bank: ABSA
 • Rekeningnaam: Orania Beweging
 • Rekeningnommer: 2630 143 015
 • Takkode: 632-005
 • Rekeningtipe: Tjek

Indien u, u tjek direk in die bankrekening van die Orania Beweging inbetaal, stuur asseblief bewys van betaling na Posbus 27, Orania 8752 of per faks na 086 693 5385 of per vonkpos na oraniabeweging@orania.co.za.

Bedrag eenmalig betaalbaar:  R