Helpsaamfonds

Suid-Afrika is tans nie besonder vriendelik teenoor Afrikaners nie. Arm, ongeskoolde Afrikaners is waarskynlik die mees gemarginaliseerde groep mense in die land. In Orania beleef ons die konstante stroom van ontmagtigde Afrikaners wat ‘n stukkie son kom soek.

 

Orania het ‘n plan

Die Orania-oplossing is vir alle Afrikaners, ook vir hulpbehoewendes. Deur die beginsel van eie arbeid konsekwent toe te pas word daar nuwe geleenthede geskep. ‘n Aantal jare gelede was dit byvoorbeeld moeilik om kwaliteit bouwerk in Orania te kry, maar tans woel opgeleide Orania-bouers daagliks om Orania verder uit te brei. Deur bouers op te lei het die Helpsaamfonds daartoe bygedra dat Afrikaners ‘n vaardigheid herwin het. In die proses is werk geskep vir bouers en handlangers. Indien selfwerksaamheid nie konsekwent toegepas is nie, sou ‘n hele klompie mense werkloos wees, of teen ‘n karige loon moes werk, en sou talle gesinne nie geld ten brode gehad het nie.
helpsaam-2

Hoekom ‘n Helpsaamfonds?

Dit het ‘n aantal jare gelede noodsaaklik geword om die Helpsaamfonds te stig om in die noodsaaklike behoeftes van arm Afrikaners te voorsien, maar om dit op ‘n geordende en verantwoordelike wyse te doen en dit veral in die groter Orania-plan te laat inskakel. Daarom help ons ons eie mense. Die fonds is op verskeie terreine betrokke om ‘n verskil aan arm Afrikaners se lewens tot voordeel van Orania te maak.

Die Helpsaamfonds fokus veral op projekte wat as vermenigvuldigers kan optree, dus projekte wat hulleself sal kan befonds en uiteindelik weer ‘n inkomste vir volgende projekte sal genereer. Die Helpsaamfonds het reeds bygedra tot verskeie behuisingsprojekte in Orania en verskaf nou aan ongeveer 9% van Orania se inwoners behuising.


 

helpsaam-3Die Elim Arbeidsentrum huisves enkelmans wat dikwels sonder enige besittings of opleiding in Orania aanland. Die manne word gehelp om werk te vind en indiensopleiding te ondergaan. Sodoende lewer Elim ‘n groot bydrae tot Orania se ontwikkeling. Elim word deur die Helpsaamfonds ondersteun, veral ten opsigte van die verbetering en instandhouding van geboue.


 

helpsaam-4Met die Nerina-projek is in ‘n groot behoefte aan akkommodasie vir enkeldames voorsien. Enkeldames kom dikwels met ‘n kindjie in Orania aan, daarom is die woonstelle spesifiek kindervriendelik ontwerp.


 

helpsaam-5Intreevlakbehuising vir gesinne het nou noodsaaklik geword. Die bouwerk aan Soetdoring-gesinswoonstelle is onlangs voltooi en voorsien woonplek aan verskeie gesinne. Teen ‘n koste van R5,5 miljoen is dit die grootste projek wat die Helpsaamfonds nog aangepak het.


 

Onderwys

Uitstekende onderwys maak ‘n verskil aan die omstandighede van toekomstige Afrikanergeslagte. Onderwys op Orania is privaat, daarom is die skole self verantwoordelik vir befondsing. Die Helpsaamfonds lewer maandeliks ‘n belangrike bydrae tot finansiële ondersteuning in die vorm van beurse aan behoeftige leerlinge.


 

Mediese sorg

helpsaam-7
Die sorg wat Orania vir minderbevoorregte mense aanbied, is omvattend. Daarom is die voorsiening van mediese dienste noodsaaklik. Die Helpsaamfonds het met die hulp van die Orania Dorpsraad ‘n goed toegeruste kliniek ingerig. Verpleegsters en ander mediese personeel van die Departement van Gesondheid van die Noord-Kaap besoek die Orania Kliniek twee keer per week.

Verder lewer die Helpsaamfonds`n bydrae tot `n nuwe mediese sentrum, OraMed, wat `n mediese dokter, oogkundige, homeopaat, tandarts en fisioterapeut toeganklik maak.


 

Maatskaplike dienste

helpsaam-8
Elke gemeenskap het maatskaplike dienste nodig. Orania is nie ‘n uitsondering nie. Die Helpsaamfonds dra maandeliks finansieel by tot die Orania Maatskaplike Raad (OMR). Die OMR het ‘n gemeenskapswerker in diens om daadwerklik praktiese hulp te bied waar dit nodig is.

Die Helpsaamfonds het met ander organisasies saamgespan om ‘n gekwalifiseerde en geregistreerde maatskaplike werkster in Orania aan te stel. Hoewel daar gereeld dringende maatskaplike kwessies is waarna omgesien moet word, pak die maatskaplike werkster ook kreatiewe en voorkomende programme aan om Oraniërs as ‘n gesonde sosiale gemeenskap te ontwikkel.

hand

Maak nou ‘n bydrae!

Die Orania Beweging het die Helpsaamfonds tot stand gebring om veral hulp te verleen aan behoeftige en hawelose Afrikaners wat hulle na Orania wend as hulle laaste hoop.Orania wil graag uitreik na hierdie Afrikaners in nood. Huisvesting moet gevind word. Basiese behoeftes soos kos en klere moet voorsien word. Die kinders moet in skole geplaas word. Maatskaplike sorg is nodig. En die belangrikste van alles: werk moet geskep word. Vir ons mede-Afrikaners moet ons weer hoop en ʼn nuwe visie gee. Help ons om ons eie mense te help!

orania-helpsaam-facebook-posts-1 orania-helpsaam-facebook-posts-4