Skole

Skole Voorskools Afstandsonderrig

Orania CVO-skool streef daarna om voorste streekskool in Bo-Karoo te wees

 

Orania CVO-skool se leerlingtal het sedert 2007 met byna 500% gestyg, met ‘n konstante groei in leerlingtal jaar na jaar. Die skool staan toenemend uit as ‘n streekskool in die Bo-Karoo. Sowat 30% van die skool se leerlinge woon buite Orania en word in die skool se koshuis gehuisves, of ry met die twee rygroepe wat daagliks leerlinge van Petrusville, Vanderkloof, Hopetown en omliggende plase na en van die skool vervoer. ‘n Groot koshuis wat 100 leerlinge sal kan huisves sal gedurende 2015 by die skool gebou word.

CVO grafiek

 

Die skool groei egter nie net in getalle nie, maar ook in omvang van aktiwiteite, prestasies en standaarde. Die skool het 28 goed opgeleide onderwysers. Addisionele dienste soos remediërende onderrig en naskoolse leerondersteuning word ook aangebied. Sedert Johan de Klerk in 2012 as nuwe skoolhoof aangestel is, is die bestaande akademiese standaarde verder verhoog om te verseker dat leerlinge van Orania CVO-skool gereed is vir studies aan ‘n universiteit, of die moeilike arbeidsmark wanneer hulle hul skoolloopbaan hier voltooi het.

 

Een so ‘n leerling is Estella Boshoff, ‘n 2012-matrikulant en hoofmeisie van Orania CVO-skool. Sy is aan die begin van 2013 aangewys as die tweede beste presteerder in die hele BCVO-Beweging vir 2012. Sy was ook haar skool en Orania se toppresteerder. Estella het 6 onderskeidings behaal. Sy het in Rekeningkunde, Fisiese Wetenskap en Wiskunde 3, die beste in die BCVO presteer. Stella het gedurende 2013 begin met ‘n graad in Siviele Ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria, met die oog daarop om na ‘n paar jaar se ervaring terug te kom Orania toe en ‘n konsulterende ingenieursfirma te begin.

 

Behalwe vir die bekende hoofstroomvakke bied die skool ook tegniese vakke aan. ‘n Klein tegniese sentrum is onlangs ingerig en ‘n groter sentrum word vir 2014 beplan. Die skool bied ook Gasvryheidstudies aan en ‘n leerling van die skool het gedurende 2013 die VLV-Kaapland se Tienerkokkompetisie gewen.

CVO advertensiebord

 

Orania CVO-skool bied ‘n verskeidenheid van sportsoorte wat rugby, netbal, atletiek, jukskei, landloop en tennis insluit, aan. Die skool bied jaarliks in Januarie ‘n kleureatletiekbyeenkoms met nog drie kleiner CVO-skole van die Noord-Kaap en Vrystaat aan. Meer as 300 atlete neem gewoonlik aan dié atletiekbyeenkoms deel.

 

Die skool bied ook ‘n groot verskeidenheid kultuuraktiwiteite wat insluit debat, drama, poësievoordrag en skaak aan. ‘n Leerling, Tharina Steyn, het onlangs haar eie CD uitgebring nadat sy ‘n algehele tweede plek in die nasionale Solis-vir-Christus-kompetisie behaal het.

 

Terwyl baie plattelandse staatskole agteruitgaan, bied Orania se skole ‘n werklike alternatief vir Afrikaners daarbuite wat oor hul kinders se onderrig binne ‘n Afrikanerkultuuromgewing bekommerd is.

CVO Vanderkloof bus

Lees meer oor Orania CVO Skool

CVO Skool: 053 2070 177.

www.oraniacvo.co.za,

Foto album.

____________________________________________________________________________________________


Ontmoet  VOLKSKOOL ORANIA!

Klassieke onderwys, vernuwend aangebied.

Lees meer oor Volkskool Orania

Volkskool Orania se missie:

Om jong Afrikaners op Christelike grondslag en deur selfgedrewe onderwys toe te rus met die kennis, houdings en vaardighede wat selfstandige en verantwoordelike handeling vereis.

Volkskool Orania se visie:

Volkskool Orania lewer met sy selfgedrewe werkswyse en doelgemaakte leermateriaal ʼn sleutelbydrae tot:

  • die oordrag en uitbouing van ons Christelike geloof, Afrikaanse kultuur en Westerse tradisie;
  • ʼn florerende Orania en ʼn vrye Afrikanervolk; en
  • elke leerder se volle ontplooiing in die gees van ons leuse

Word jou beste self.

VOLKSKOOL ORANIA  –  WAAR KINDERS ‘N VOORSPRONG KRY!

Skakel 053 207 0161 of vonkpos oraniaakademie@oranet.co.za