Ons Suid-Tiroolse vriende kuier in Orania!

Daar is ‘n lang geskiedenis van wedersydse vriendskap en ondersteuning tussen Suid-Tirolers en Afrikaners. ‘n Suid-Tiroolse span bestaande uit ses manne, besoek Suid-Afrika tans om ‘n dokumentêre film oor die besondere vriendskap te maak. Gino Bentivoglio, voorsitter van Südtiroler Freundeskreis der Afrikaaner, oftewel die Vriende van die Afrikaner,  en Lorenz Puff vorm deel van die groep. 

Energiekonferensie:

‘n Gefokusde alternatiewe-energiewerksessie is op Saterdag, 9 November in die Orania Beweging Ouditorium aangebied. Francois Joubert, plaaslike elektroniese ingenieur en Dorpsraadlid, het die sessie ingelei met ‘n oorsig oor Orania se energiestelsels. 

Daarna het twee kundiges uit Suid-Tirool Gino Bentivoglio en Lorenz Puff die Oraniërs ingelig oor die voordele van son- en waterkrag en hoe geskik Orania daarvoor is. 

Barry van der Merwe van Blue Horizons Power het die finansiële implikasies van die oorskakeling na groen energie uitgespel en ook hoe die staat sulke projekte kan ondersteun. Christo Hattingh, Orania Dorpsraad se groen energie-konsultant, het die opsomming en bedankings gedoen. 

Foto: Barry van der Merwe van Blue Horizons Power het goeie raad ten opsigte van finansiële implikasies gegee. 

Suid-Tiroolse-001

Saterdagaand

Die Orania Beweging het Saterdagaand ‘n dinee ter ere van die Suid-Tiroolse besoekers aangebied. Mnr Harry Theron, voorsitter van die VAB-direksie, het die besoekers in vlot Duits verwelkom en hulle ook uitgenooi om met ons volgende karnaval te kom kuier en ‘n Suid-Tiroolse orkes saam te bring om die karnavaloptog te lei. 

Suid-Tiroolse-002

Die elegant gedekte tafels by die dinee.

 Suid-Tiroolse-003

Mnr Harry Theron, burgemeester van Orania saam met sy vrou Elsabé. 

Suid-Tiroolse-004

Dr Gino Bentivoglio het ‘n baie interessante aanbieding oor die Suid-Tiroolse geskiedenis gelewer en veral vertel van die vriendskapsbande tussen Afrikaners en Suid-Tirolers. 

Nadat hulle ‘n veldslag by Austerlitz teen die Franse verloor het, is gedeeltes van die land aan Frankryk en sy bondgenote gegee. Suid-Tiroolse tradisies is misken en die nuwe meesters het bv ‘n kerkdiens op Kersdag verbied. 

Nadat Oostenryk oorlog verklaar het teen Frankryk, het daar ook onrus in Suid-Tirool ontstaan en gewapende boere het die vreemde administratiewe beamptes uit hulle poste verwyder en die militêre wagte verslaan. Hulle leier was die onverskrokke Andreas Hofer. Oostenryk het die oorlog teen Frankryk (1809) verloor en Napoleon het besluit om die Suid-Tirolers, wat gewaag het om teen die magtige Frankryk op te staan, met mening te onderdruk.  

Toe die Tweede Vryheidsoorlog in 1899 tussen Brittanje en die twee Boererepublieke uitbreek, het ‘n klompie Suid-Tirolers onder leiding van Anton von Goldegg besluit om die Boere te ondersteun. 

In Europa het die Eerste Wêreldoorlog in 1914 uitgebreek met Oostenryk, Duitsland en Italië as aanvanklike bondgenote. Engeland en Frankryk het egter tydens geheime onderhandelings aangebied om dele van Oostenryk ná die oorlog aan Italië oor te dra indien Italië hulle sou ondersteun. So het Italië dan in 1915 oorlog verklaar teen Oostenryk. By die vredesooreekoms na die oorlog is Suid-Tirool aan Italië oorgedra. 

Met die bewindsoorname deur fasciste in Italië het ‘n donker tyd vir die Suid-Tirolers begin. Die faciste het onmiddellik beperkende maatreëls ingestel:

  • Duitse skole is gesluit en slegs Italiaanse skole is toegelaat.
  • Geografiese name van dorpe, riviere, berge, ensovoorts is verander.
  • Die burgemeesters is vervang met Italiaanse burgemeesters.
  • Duitsers is van alle staatsdienswerk uitgesluit.
  • Talle huise is vir Italianers gebou en tienduisende het uit Italië gekom om in Suid-Tirool te vestig.
  • Mense is selfs verplig om hulle name en vanne te verander. Dr Bentivoglio het sy oupa se skoolrapport voorgehou waarop sy Duitse naam, Hermann, aanvanklike gebruik is, maar latere rapporte toon sy naam as Ermanno!
  • Duitsers is op talle wyses verneder. Daar is bv ‘n monument ter viering van die Italiaanse oorwinning in Bozen opgerig op die presiese plek waar Suid-Tirolers beplan het om ‘n monument vir veterane op te rig.

Die ergste het egter voorgelê. In 1939 het die facistiese Italië ‘n ooreenkoms gesluit met Nasionaal Sosialistiese Duitsland, waardeur hulle die Suid-Tirolers heeltemal wou Italianiseer. Suid-Tirolers moes dus besluit of hulle wil veritaliaans, of na Duitsland wou verhuis om hulle kultuur te behou. Sowat 85%, of 75 000 mense, het besluit om hulle kultuur te behou en na Duitsland te verhuis. Aangesien Duitsland die oorlog verloor het, is die ooreenkoms nie volledig geïmplementeer nie. Heelwat van die emigrante het na die oorlog teruggekeer na Suid-Tirool. 

Een van die min vriende wat Suid-Tirool in hierdie jare gehad het, was genl Jan Christiaan Smuts van Suid-Afrika. In 1945 het hy by die Dominiumkonferensie gevra dat Suid-Tirool aan Oostenryk teruggegee moes word. Smuts het gesê dat hy tydens die Tweede Vryheidsoorlog die biografie van Andreas Hofer gelees het en dat dit hom moed gegee het om voort te gaan met die oorlog. Toe die Suid-Tirolers na internasionale reg verwys het, Jan Smuts gevra: “ Glo julle nog in geregtigheid?” 

Smuts was reg, want nadat  100% van stemgeregtigdes in 1945 in Suid-Tirool te kenne gegee het dat hulle wou terugkeer na Oostenryk, het die Geallieerdes in 1946 besluit dat Suid-Tirool deel van Italië sou bly. Die Italianisering van die gebied het voortgegaan en die bevolking het al hoe meer ontevrede geraak met die toestand. Dit het uiteindelik uitgeloop op ‘n aantal bomaanvalle wat die Suid-Tirolers veral op die elektrisiteitsinfrastruktuur van Italië gemaak het. Uiteindelik is die probleem in 1960  voor die Verenigde Nasies gelê en daarna is daar stap vir stap gewerk aan die strewe na selfbeskikking. Daar bestaan tans ‘n stelsel van proporsionele verteenwoordiging van etniese groepe in die openbare diens en staatsdiensamptenare moet vaardigheidstoetse in Duits en Italiaans aflê. Duits is erken as ‘n amptelike taal en word gebruik in howe, skole en vir tersiêre opleiding. 90% van die belastinggeld wat Suid-Tirolers betaal, moet volgens ooreenkoms teruggegee word aan die provinsie. Ongelukkig is daar weer probleme omdat die regering nie woord hou nie en die die meeste van die wette wat in Suid-Tirool aanvaar word, word weer in Rome ongeldig verklaar. Italië hou ook die belastinggeld en gee dit nie meer terug aan die Suid-Tirolers nie. Onrus is weer eens aan die oplaai. 

Dr Bentivoglio het die volgende raad vir Orania gehad:

  • Dit maak geen verskil wie eerste op ‘n plek gewoon het nie. Al wat van waarde is, is wie die meerderheid vorm en wie die regeringsmag het. Suid-Tirool was vir meer as 1200 jaar lank ‘n deel van Duitsland, maar as gevolg van die uitheemse administratiewe eenhede waarin hulle verdeel is, is hulle nou ‘n minderheid en word deur Rome regeer. Dit was amptelike beleid van die Italianers om van die Duitsers ‘n minderheidsgroep te maak en hulle onder die Italiaanse regering te assimileer. Hy het ook gesê dat dit nie help om ons bv. op die geskiedenis van die Oranje-Vrystaat te beroep nie, of wie dit ontwikkel het nie. Dit is slegs die huidige situasie wat in aanmerking geneem word. Daarom is dit lewensbelangrik vir Afrikaners indien hulle enige politieke mag wil hê, om ‘n plek te kies waar hulle die meerderheid kan vorm.
  • Moenie in regverdigheid glo nie. Wanneer dit regtig saak maak, is dit die regte van die sterkste groep wat aanvaar word. ‘n Sentrale staat sal altyd eerste na sy eie belange omsien en nie na die belange van minderheidsgroepe nie. Kontrakte is net geldig in goeie tye. In die slegte tye word dit verbreek of geïgnoreer. Daarom het minderheidsgroepe onafhanlikheid van ‘n sentralistiese regering nodig, of is ‘n federale stelsel gunstig sodat sentrale mag nie minderhede kan oordonder nie. Dus, sterk onafhanklike instellings is baie belangrik.
  • Dis net julleself wat julle sal kan help. Moenie vir iemand wag om te kom help nie. Suid-Tirolers het hulle kultuur en tradisies behou en is nie geassimileer nie omdat hulle saamgestaan het en hulle politieke mag verenig het.Die Suid-Tirolers het sterk kulturele, ekonomiese en politieke verenigings en koöperasies in hulle land. Volke moet self die wil en deursettingsvermoë hê om hulle kultuur te bewaar want niemand anders sal dit doen nie. Internasionale reaksie bestaan nie, of is te stadig. Voorbeelde is Tibet, Bosnië, Suid-Amerika en Ruanda. Om te oorleef as ‘n minderheid is dit belangrik om saam te staan, en self te werk.

Dr Bentivoglio het afgesluit deur te sê dat hy kan sien dat hierdie dinge reeds in Orania ‘n realiteit gemaak word en dat hy oortuig is daarvan dat die Oraniërs suksesvol sal wees in hulle strewes. Hy het bygevoeg dat hy die begin kan sien van iets goeds, mooi en groot en dat Orania nie net as voorbeeld sal dien vir Afrikaners nie, maar ook vir Suid-Afrika en die onverstaanbare kontinent van Afrika. 

Suid-Tiroolse-005

Dr Bentivoglio  en Lorenz Puff het ‘n tjek ter waarde van R50 000 aan Oraniërs oorhandig om aan te wend waar hulle dit ookal nodig ag. 

Suid-Tiroolse-006

‘n Suid-Tiroolse vlag word aan Jaco Kleynhans oorhandig.