Orania Beweging Europa

Orania Beweging Europa/Orania Movement Europe

A group of supporters in Europe is currently working on creating an autonomous European organization with the goal of supporting the Orania Movement in South-Africa. If you would like to get involved please send an e-mail to one of the following people:

‘n Groep ondersteuners in Europa werk tans aan `n outonome Europese organisasie wat ten doel sal hê om steun aan die Orania Beweging in Suid-Afrika te bied. Indien u belangstel om betrokke raak stuur gerus `n e-pos na een van die volgende persone:

In Europa bauen aktuell Anhänger eine autonome europäische Organisation auf, mit dem Ziel die Orania Bewegung in Südafrika zu unterstützen. Bist Du auch bereit Dich an diesem Projekt zu beteiligen? Dann kontaktiere uns per Email an eine der aufgeführten Mailadressen:

Een groep mensen in Europa werkt momenteel een initiatief uit om een Europese organisatie op te richten, met als doel de ondersteuning van de Orania Beweging in Zuid-Afrika. Indien u interesse heeft om mee te werken aan dit initiatief, kan u steeds een e-mail sturen naar één van volgende personen: