Orania Groeifonds

Groeifonds-Inage-1Orania Groeifonds

‘n Belegging wat vir jou en jou nageslag werk!

Wat is die Orania Groeifonds?
Die Groeifonds is ‘n beleggingsfonds wat vir aandeelhouers die gemoedsrus van lae-risiko-beleggings en ‘n konserwatiewe beleggingstrategie gee en dit terwyl fondse direk in die ontwikkeling van Orania se ekonomie belê word.

Wie moet in die Groeifonds belê?
Persone wat Orania se ideaal van selfbeskikking vir die Afrikaner steun en wat graag ‘n langtermynverbintenis tot die ekonomiese uitbreiding van Orania wil maak.
Persone wat tevrede is met ‘n billike opbrengs, gekoppel aan ‘n konserwatiewe beleggingstrategie.

Wat is die Groeifonds se doelstellings?
Die Groeifonds poog om ‘n balans te handhaaf tussen opbrengs op kapitaal en die koste van kapitaal in Orania. Indien ons die koste van kapitaal in Orania te duur maak, sal dit ontwikkeling strem. Die Groeifonds het dus nie net ‘n finansiële doelwit nie, maar ook ‘n ontwikkelingsdoelwit. Ons probeer dus om ‘n billike opbrengs op aandeelhouersgeld te verdien en kapitaal teen ‘n redelike koers in Orania beskikbaar te stel.

Groeifonds-Inage-2
Hierdie winkelsentrum in Orania behoort aan die Groeifonds en soortgelyke toekomstige ontwikkelings word reeds deur die Groeifonds beplan.

Het die Groeifonds ‘n bewese rekord?
Die Orania Groeifonds bestaan reeds vir meer as 10 jaar. Beleggers wat aanvanklik in die Groeifonds belê het, het hul beleggings verdubbel deur slegs jaarliks die opbrengs te herbelê. Die Groeifonds het reeds meer as 20 klein besighede in Orania tot stand help kom en besit ook een van Orania se voorste besigheidspersele. Die Groeifonds word deeglik en streng bestuur, met geouditeerde state wat elke jaar beskikbaar gestel word.

Word alle fondse uitgeleen?
Die fokus van die Groeifonds is om lenings aan klein besighede in Orania beskikbaar te stel. Ten einde risiko te beperk word geld egter ook in kontant gehou en het die fonds vaste bates soos geboue en genoteerde en ongenoteerde aandele.

Hoe belê ek in die Groeifonds?
‘n Minimumenkelbedrag van R10 100 is nodig vir die uitreik van aandele. Baie beleggers verkies egter om maandeliks per debietorder in die Groeifonds te belê, in welke geval aandele uitgereik word soos wat fondse in die belegger se leningsrekening vir dié doel beskikbaar is. ‘n Minimum maandelikse debietorder van R200 word verlang en aandele word jaarliks op 1 Maart in eenhede van 2000 uitgereik.

Hoe verhandel aandele?
Aandele word jaarliks op 1 Maart uitgereik en aandeelhouers wat hul aandele wil verhandel, moet vooraf kennis gee.

Wanneer verdien ek ‘n opbrengs?
Dividende word jaarliks op 28 Februarie verklaar. Aandeelhouers kan kies om hul dividende te herbelê of in kontant te laat uitbetaal na administratiewe prosesse afgehandel is.

ALGEMENE INLIGTING

Datum van inlywing:  19/01/1999
Ouditeure:  Enslins Kimberley Ingelyf
Bankiers:    Absa Hopetown,      OSK Koöperatiewe Bank Beperk
Maatskappyregistrasienommer:  1999/000968/06
Direkteure:  FJD de Klerk (Voorsitter), CB Swanepoel, J Kleynhans, CWH Boshoff en JC Strydom
Aard van belegging:  5% nie-kumulatiewe     aflosbare voorkeuraandele
Termyn van belegging:  Langtermyn
Verhandelbaarheid: Aandele verhandel een keer per jaar op 1 Maart. Aandeelhouers wat hulle aandele wil verhandel, moet die maatskappy minstens 21 dae voor 1 Maart elke jaar in kennis stel en die nodige vorm invul. Aandele kan slegs verhandel indien kopers beskikbaar is.
Hoofdoelwit van maatskappy: Om beleggers te werf om kapitaal vir ontwikkeling in Orania beskikbaar te stel en ‘n billike opbrengs op die kapitaal te verdien.

Groeifonds-Inage-3

Groeifonds-Inage-4

Laai die groeifonds hier af : klik hier