Rede

Kliek hier vir bankbesonderhede en kontakbesonderhede of laai PDF Intekenvorm hier af of Voltooi die aanlyn vorm hier.


‘n Tydskrif vir die nederige intellektuele Afrikaner

Die hele lewe leef in ons: om onsself te ken – en om selfs intelligent nederig te wees – moet ons al die gestaltes ken wat in ons aanwesig is – NP van Wyk Louw.

Ons mense is soekend. Hulle vra: Wie is ons? Waar kom ons vandaan? Waarheen is ons op pad? Wie is ons leiers?

En dan, in oomblikke van swakheid, gryp hulle na die populisme van mense met geen bewese rekord nie. In oomblikke van frustrasie word die denkers teen die doeners afgespeel en word boeke verruil vir politieke praatjies langs die rugbyveld of om die braaivleisvuur. In oomblikke van magteloosheid word elitisme met politieke hoogwaardigheid verwar en word leiers met goeie argumente en ‘n stewige stapeltjie navorsing agter hulle na die brandstapels toe gestuur.

Is daar hoop? Die bekende Britse filosoof GK Chesterton het gesê dat hoop beteken dat daar hoop is wanneer alles hopeloos lyk.

Met ons nuwe tydskrif REDE wil die Orania Beweging en sy filiaal EPOG sê: Daar is altyd hoop vir mense wat ernstig dink. Mense wat hulself met kennis bemagtig en met mense omring wat meer as hulle oor dinge wat belangrik vir hulle is, weet.

Regdeur die Westerse wêreld beleef ons vandag ‘n opbloei van populisme. Hierdie populisme moenie altyd as sleg beskou word nie, veral nie wanneer dit die onaantasbare leiers van die territoriale staat aanvat nie. Wanneer die populisme egter anti-intellektueel van aard raak, moet ons ons mense op nederige, beskaafde wyses daarteen waarsku.

Met hierdie tydskrif wil ons ‘n lansie breek vir die konserwatiewe Afrikanerintellektueel wat nie op ons mense neersien met ‘n intellektuele meerderwaardigheid nie, maar wat met sy en haar volgehoue werk ons mense wil herinner aan wie ons is, waar ons vandaan kom en hoe ons ‘n volhoubare, regverdige toekoms vir ons mense kan verseker.

Die Afrikaner het denkende leierskap, wat soosVan Wyk Louw ‘intelligent nederig’ beskryf het, nodig. REDE wil sodanige leierskap bevorder. Stuur gerus navrae oor die tydskrif na jaco@orania.co.za

Kliek hier vir bankbesonderhede en kontakbesonderhede of
laai PDF Intekenvorm hier af of Voltooi die aanlyn vorm hier.

orania-rede-tydskrif-1
Rede Vol 1. Kliek om te lees
Rede Vol 2. Kliek om te lees
 
 
 

Rede Intekenvorm

Die indiepte tydskrif REDE sal minstens twee keer per jaar verskyn. Om vir twee uitgawes in te teken kos R100 wat posgeld en verpakking insluit. Vir vier uitgawes is die intekenkoste R160 en ses uitgawes kos slegs R200.
  • Posadres

  • Betaling

  • My kredietkaartbesonderhede is soos volg:
  • Bedrag wat van jou kredietkaart verhaal kan word:
Die Orania Beweging se bankbesonderhede is soos volg:
Bank: ABSA
Rekeningnaam: Orania
Rekeningnommer: 2630 143 015
Verwysing: REDE + naam en van

Kontakbesonderhede:
Tel: 053 207 0062
Faks: 086 693 5385
E-pos: pieter@orania.co.za
Posadres: Posbus 27, Orania, 8752