Van Dorp tot Stad

Van Dorp tot Stad

Die meeste Afrikaners is stedelinge wat hulself in beroepe bekwaam het waarvoor daar nie geleentheid op die platteland is nie. Baie van hulle het verder studeer en in rigtings gespesialiseer wat hulle werksmoontlikhede tot die stede beperk. Om daardie rede het die Orania Dorpsraad aangekondig dat daar oor die volgende vyf jaar R180-miljoen begroot word vir die uitbreiding van Orania se infrastruktuur en ander projekte om groei van `n dorp tot `n stad moontlik te maak. Vir meer navrae hieroor stuur gerus `n e-pos na inligting@orania.co.za.
myStad-cover

Pamflet is hier beskikbaar in pdf vir aflaai.

#myStad Logo (FINAAL)