Welkom bij Orania

logo-142x150

 

Welkom bij Orania

Een zekere toekomst voor onze mensen!

Waarom Orania?

Al in de jaren tachtig begonnen vele Afrikanerleiders te beseffen dat het politieke bestel van die tijd niet meer vol te houden was, en dat men tot een unieke oplossing moest komen die de toekomst van de Afrikaners aan de zuidpunt van Afrika kon zekerstellen.

De idee van een eigen grondgebied voor Afrikaners is toen ontwikkeld, en zo heeft Orania zijn beslag gekregen. Als je vandaag de dag kijkt naar het verval van de Afrikaner cultuursymbolen, de Afrikaner monumenten, de taal en tradities, dan realiseer je je eens te meer dat de Afrikaner alleen kan blijven voortbestaan als hij zijn eigen grondgebied heeft waarop zijn taal, cultuur, tradities en geloof beschermd, uitgebouwd en ten volle zonder discriminatie beoefend kunnen worden.

Wat is Orania?

Orania is een zelfstandige Afrikanergemeenschap die naar Afrikanerzelfbeschikking streeft. Orania tracht door middel van een proces van groeiende zelfbeschikking aan dit ideaal concreet invulling te geven. Orania kent al sinds bijna 10 jaar een onafhankelijk plaatselijk bestuur, dat zonder enige subsidies een succesvolle gemeenschap verzekert van openbare diensten, en dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de gemeenschap.

In Orania concentreert men zich vooral op de volgende beginselen:

 • Eigen beheer over instellingen zoals gemeente, scholen, sociale voorzieningen en musea
 • Een eigen grondgebied
 • Eigen Afrikanerarbeid

Inwoners

De bevolking van Orania is het afgelopen jaar toegenomen van 700 tot 1100 inwoners nu, en er zitten nu meer dan 300 kinderen op de twee scholen in Orania. Talrijke ontwikkelingen vinden er in Orania plaats en er is thans een groot tekort aan huisvesting wegens een toenemende landelijke belangstelling in deze gemeenschap. Om te voorzien in de grotere vraag naar huisvesting werken er ongeveer acht bouwploegen in volle kracht aan de bouw van nieuwe huizen. Veel projectontwikkelaars en investeerders zijn ook actief in de bouw van nieuwe huizen in Orania.

Uitwonenden

Orania heeft meer dan 10.000 ingeschreven ondersteuners die het ideaal van de gemeenschap actief steunen. Het gaat hier om vijf belangengroepen in vijf overzeese landen. Diverse peilingen wezen de afgelopen tijd uit dat er onder Afrikaners veel steun bestaat voor de droom en de visie van Orania. Overal in de media en op websites beginnen ondersteuners van Orania hun stem te laten horen om ruchtbaarheid te geven aan hun steun voor onze gemeenschap.

Economie

De grootste bedrijven in Orania leggen zich toe op landbouw en toerisme. Orania heeft duurzame landbouwbedrijven en heeft het afgelopen paar jaar een pecannotenplantage met meer dan 15.000 bomen laten vestigen. Ongeveer 90 ton pecannoten zijn dit jaar al naar China geëxporteerd. Naast pecannoten worden er onder andere luzerne, koeien, schapen en emoes verbouwd en geteeld. Duizenden toeristen bezoeken Orania jaarlijks en een luxe vier-sterrenhotel heeft onlangs zijn deuren in Orania geopend.

Orania bevordert het beginsel van grotere zelfbeschikking voor de Afrikaner – zoals dat in de grondwet van Zuid-Afrika erkend wordt – door Afrikaners economisch in een eigen grondgebied in staat te stellen zichzelf binnen de eigen gemeenschap in economisch, sociaal en politiek opzicht te redden. Wij richten ons sterk op duurzaamheid en in Orania geven wij eerder werk aan arme Afrikaners, dan dat wij eten en kleren aan hen uitdelen. In Orania kun je voor jezelf een toekomst scheppen indien je bereid bent hard en degelijk te werken.

Orania heeft zijn eigen geldeenheid, de Ora, die als ruilmiddel in de plaats van de Rand gebruikt wordt. Dit moedigt inwoners aan plaatselijke zakelijke ondernemingen te ondersteunen. De ontwikkeling van een plaatselijke economie, die zichzelf kan onderhouden, is voor Orania erg belangrijk. Veel Zuid-Afrikaanse gemeenschappen hebben het juist zwaar omdat zij niet beschikken over het vermogen hun eigen economieën op poten te zetten en zodoende meer geld in de plaatselijke gemeenschap te laten circuleren.

Ecologie

Voorts is Orania een van de zeer weinige gemeenschappen die sterk ingesteld zijn op de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het milieu. Een groot deel van de woningen in Orania gebruikt zonne-energie om er water mee te verwarmen en alle nieuwe huizen moeten voor dit doel gebruik maken van zonne-energie. Verder wordt inwoners verplicht hun afval over 5 bakken te verdelen, waarvan slechts een kleine hoeveelheid van onrecyclebare spullen als afval zal moeten worden aangemerkt, terwijl voorwerpen van plastic, papier, glas en metaal gerecycled worden.

Cultuur

Orania richt zich sterk op het beschermen, uitbouwen en het actief beoefenen van de Afrikanercultuur, en de gemeenschap heeft haar eigen openbare vakantiedagen. Cultuuractiviteiten spelen een grote rol in het dagelijkse leven van de inwoners. Orania is een gemeenschap met sterk christelijke waarden en alle instellingen in Orania zetten zich in om direct of indirect deze waarden uit te bouwen en aan een nieuw geslacht Afrikaners door te geven.

In Orania hebben we een eigen aantal culturele vakantiedagen. Dagen als Majoebadag, Stigtingsdag, Bittereinderdag, Taaldag, Heldedag en Geloftedag zijn hoogtepunten op de kalender van Orania, en leden van de gemeenschap nemen op deze dagen actief deel aan culturele festiviteiten. Van jongs af aan krijgen inwoners van Orania liefde voor hun eigen cultuur en tradities bijgebracht, en worden alle culturele evenementen iets waarnaar jong en oud met vreugde uitzien.

Media

Radio Orania is de eigen radiozender van de gemeenschap, die dagelijks vijf uren lang op 95,5 FM uitzendt. Andere media in Orania zijn het tijdschrift van de Orania Beweging – Voorgrond, de krant van de dorpsraad – Dorpnuus, alsook andere pamfletten en communicatiemiddelen die van tijd tot tijd uitgebracht worden. Orania kan ook op internet op www.orania.co.za gevonden worden. Orania is ook te vinden op Facebook, Twitter en YouTube.

Toekomst

In Orania bouwen we vandaag aan een betere toekomst voor onze kinderen voor morgen. Terwijl Afrikaners vandaag geconfronteerd worden met misdaad, positieve discriminatie, zwarte economische emancipatie, verengelsing van universiteiten, verslechtering van levensstandaarden, slechte openbare voorzieningen en openbare diensten en een totale vervreemding van hun eigen omgeving, biedt Orania een oplossing waardoor mensen weer zichzelf kunnen zijn, zonder ook maar een van de bovengenoemde problemen.

Terwijl Orania groeit, en er veel mensen hiernaartoe trekken en het grondgebied zich uitbreidt, zullen het bestuursvermogen en de algemene positionering van Orania zich uitbreiden. In de afgelopen 20 jaar heeft Orania zich al aanzienlijk ontwikkeld op het gebied van legitimiteit, vermogen en aanzien. Vandaag de dag is Orania een succesvolle gemeenschap met een sterke plaatselijke economie die op bijzondere wijze oplossingen vindt voor de problemen van de Afrikaner.

Orania kan en zal in de toekomst hét alternatief zijn voor Afrikaners!

Agterblad

Word deel van een succesrecept voor Afrikaners, door Afrikaners!

Hoe kunt u Orania ondersteunen?

 • Sluit u aan bij de Orania Beweging door uw naam en achternaam naar +27 35933 te SMS-en.
 • Steun het Orania Beweging Helpsaamfonds.
 • Beleg in het Orania Groeifonds.
 • Koop eigendom in Orania.
 • Kom vakantie vieren in Orania.
 • Steun bedrijven in Orania.
 • Steun instellingen in Orania zoals scholen, kerken, de Orania Maatskaplike Raad en Radio Orania.

Hoe kunt u meer over Orania te weten komen?

 • Bezoek de website orania.co.za.
 • Neem contact op met de Orania Beweging op +27 (0)53 207 0062.
 • Bezoek Orania en ga op een rondleiding. Vraag de Orania Beweging voor meer informatie hierover.
 • Meld je aan bij de Facebookpagina van de Orania Beweging en haar Twittergroepen.
 • Koop een Orania-introductie-DVD bij de boekwinkel van de Orania Beweging.

Ondersteunt de Orania Beweging

 • Account holder: Orania Beweging
 • Bank: Absa
 • Account number: 2630 143 015
 • Checking account
 • Swift code: ABSAZAJJ
 • Sort code: 500 902
 • Branch:  80 Bultfontein avenue, Kimberley
 • Reference: your name and ora

Details of account in The Netherlands:

 • Bank: ABN-AMRO
 • Account holder: Vriende van Orania
 • Branch: Bovenkarspel, Grootebroek
 • Account number:  (IBAN) NL 19 ABNA 0608 2674 30
 • Please email of fax depositslip
 • Swift Code: ABNANL2A

Credit Card

We require the following details:

 1. Credit Card number
 2. Date of expiry
 3. CVC (last 3 digits on back of card)
 4. Type of card (Visa / Master / Amex / Diners Club)
 5. Required date of debit
 6. Name of card holder (name on card)